top of page

Podzavestni & zavestni um

Naš um je sestavljen iz zavestnega in podzavestnega dela, ki sta med seboj povezana. Imata različne funkcije in se učita na različne načine. Oba skupaj kontrolirata in vodita naša življenja. Zavestni um je evolucijsko zadnji razviti del možganov. To je naš kreativni mehanizem, ki razmišlja zavestno in samostojno. Zavestni um kreira naše želje in  vse aktivnosti povezane z njimi. Tudi pozitivno razmišljanje je del zavestnega uma.

Sitting%20on%20a%20Bench_edited.jpg

mislim pozitivno.

Težava nastane, ker zavestni um zajema samo 5% našega delovanja, ostalih 95% je naša podzavest-podzavestni um. Ta ni kreativen, vanj se podatki samo zapisujejo,  zapisi postanejo  naši podzavestni programi, ki jih imenujemo navade in prepričanja. Navada je npr. plavanje, ko se ga enkrat naučimo, znamo plavati za vedno. Prepričanje je npr. nisem vreden ljubezni in dokler ga ne uspemo zamenjati, ne moremo vzpostaviti ljubečih odnosov z ljudmi okoli sebe.  Otrok se uči s kopiranjem programov iz okolja.

Child%20Picking%20Fruit_edited.jpg

uči nas okolje.

Mountain Sunset
Zelo pomembno je vedeti, da je zavestni um kreativen, podzavestni pa programiran, veliko programov pa je negativnih, ki nas sabotirajo in omejujejo.
Zapisovanje programov se začne že v času nosečnosti, nadaljuje pa po rojstvu.
Otrok od rojstva informacije pridobiva z opazovanjem s pomočjo vseh petih čutil in posredno z vibracijami, ki se zapisujejo neposredno v njegovo podzavest.

Razvoj frekvenc skozi odraščanje

0-2 let

Frekvenca delovanja možganov od –2 leta je 1,5-4 HZ. To so DELTA vibracije. Glavna aktivnost v tem obdobju je spanje in opazovanje sveta okoli nas.

2-7 let

Od 2- 7 leta preide frekvenca možganskega delovanja na višjo vibracijo imanovano THETA, ki deluje v ombočju 4-8 HZ. Ta vibracija omogoča dojemanje stvarnega in namišljenega sveta, zato otroci pogosto do 7 leta mešajo oba svetova.

7-12 let

Od 7-12 leta je dominantna nova vibracija imenovana ALFA, ki deluje v območju  med 8-12 HZ. Povezana je z umirjeno zavestjo. V tem obdobju otrok pridobi umirjeno zavestno izkušnjo.

12 let in naprej

Od 12 leta je dominantna vibracija BETA,  ki deluje med 12-35 HZ. V tem obdobju se najbolje razvija fokus, koncentracija in učenje. Možganska aktivnost je zelo visoka.

 

Prvih 7 let življenja zavest ni močno izražena, dominantna aktivnost poteka v THETA vibraciji, ki je tudi stanje hipnoze. V tem obdobju otrok z vsemi čutili in posredno preko vibracij, ki jih sprejema iz okolja, KOPIRA v svojo pozavest informacije. To deluje na enak način, kot nam lahko hipnotizer v stanju hipnoze vsadi informacijo, nalogo, ki jo potem tudi izvajamo.

To obdobje imenujemo tudi obdobje programiranja, ali enkulturacije, kar pomeni sprejemanje lastnosti, običajev, pravil ožjega in širšega okolja, v katerem otrok živi. Teh informacij je izjemno veliko. V THETA vibraciji se informacije izjemno hitro zapisujejo  in tako vzpostavljajo bazični program naše podzavesti.

V tem obdobju otrok pridobi tudi zavestno indentiteto na osnovi poslušanja in dejanj okolice. Ta dejanja in besede so pogosto negativne, kritične ponižujoče, agresivne ,  se kot take zapisujejo v otrokovo podzavest in oblikujejo otrokovo mnenje o sebi. Tak pristop vedno s seboj nosi informacijo da nismo dovolj dobri, vredni, da si ne zaslužimo. To je velika težava našega ožjega in širšega okolja. Ti zapisi nam onemogočajo sprejemati ljubezen, spoštovanje, lastno vrednost, onemogočajo nam graditi ljubeče, spoštljive, kvalitetne odnose z ljudmi okoli sebe.

V tem zelo pomembnem življenskem obdobju v našo podzavest zapisujemo programe  kdo in kakšni smo, koliko smo vredni. Na te programe pa se v nadaljevanju življenja po energijsko podobnem vzorcu nalagajo novi in novi negativni programi, ki nam onemogočajo kvalitetno življenje in vplivajo na naše zdravje.

prvih 7 let

V našem kulturnem okolju je 70% programov zapisanih v našo podzavest v prvih 7 letih življenja NEGATIVNIH. Škodijo nam in nas omejujejo. Samo 30% je pozitivnih.

Pomembno je, da vemo, da podzavestni um deluje tukaj in zdaj, v tem trenutku. Z zavestnim umom pa lahko razmišljamo o preteklosti, sedanjosti, prihodnosti. V tem trenutku, ko z zavestnim umom razmišljamo npr. o izletu, ali o nalogah, ki nas čakajo, podzavestni um upravlja z nami in našim delovanjem. (hodimo, pospravljamo, vozimo...avtomatično) ko je zavestni um zaseden z razmišljanjem, podzavestni um prevzame nadzor nad tem trenutkom. Stvari počnemo čisto avtomatično-nezavedno, v skladu z vzorci in prepričanji, ki so zapisani v naši podzavesti.

Afternoon Light

kreirajo me izkušnje.

Podzavestni programi in njihov vpliv

Nevroznanstveniki so potrdili, da naš zavestni um kontrolira naše življenje samo v 5%. Če vemo, da je večina -70% podzavestnih programov negativnih  in da jih uporabljamo 95% časa, potem je jasno, da bomo zelo težko, z izjemnim trudom, ali pa sploh ne, dosegli svoje cilje in želje. V resnici se stalno sabotiramo in onemogočamo, da bi bili zadovoljni in uspešni. Tega se ne zavedamo in tega pogosto tudi nočemo videti in posledično iščemo vzroke izven nas, v drugih ljudeh, v usodi, v naravi, v družbi okoli nas. Tako prevzamemo vlogo žrtve in za vse svoje težave in neuspehe krivimo druge.

Spoznanje, da sami upravljamo s svojim življenjem je bistvenega pomena. To je osnova, da lahko ozavestimo negativne podzavestne vzorce, jih tudi popravimo, spremenimo, zamenjamo, na novo zapišemo. Lahko si popravimo osnovo, naša prepričanja in odnos do sebe. Novi vzorci, novi zapisi,  nas vodijo na drugačen način, nas podprejo, namesto da bi nas onemogočali. Na tak način  z večjo lahkoto in spremenjenim odnosom do sebe, lahko gradimo spoštljive in ljubeče odnose, ter uspešno poslovno življenje.

Tehnike za spreminjanje negativnih zapisov

Z dolgoletno prakso in učenjem sem izdelala tehnike, s katerimi nam je omogočen dostop do podzavesti in spreminjanje negativnih zapisov.

Pri tem uporabljam znanja in tehnike:

Karmična diagnostika
s katero posežemo globje v svoje spomine in travmatske dogodke
Kvantna osebnostna rast
z uporabo posebnih tehnik spreminjamo in odstranjujemo travmatske in negativne zapise -  zapise nizkih vibracij
Bioterapja & Reiki
nudim energijsko podporo
Regresija
pomagam ozaveščati globoko v podzavest potisnjene travmatske dogodke
Barsi
so orodja in postopki, ki pomagajo sproščati zastale travme.
bottom of page